DYSTRYBUCJA PRZESYŁEK PALETOWYCH

Krajowy i międzynarodowy system dystrybucji palet i przesyłek częściowych.

TRANSPORT CAŁOPOJAZDOWY

Przesyłki bezpośrednie, LTL, specjalne rozwiązania transportowe.

ODPRAWA CELNA

Odprawy celne w imporcie i eksporcie.

LOGISTYKA

Dedykowane projekty logistyczne, magazynowanie, przeładunek.

OBSŁUGA KLIENTA

ŚLEDZENIE PRZESYŁEK

Tracking & Tracing

Strefa VIP
ODPRAWA PRZESYŁKI Gclient POMOC TECHNICZNA
 

Grupa Geis przejmuje ET Logistik

Bad Neustadt / Norymberga / Warszawa, 22 stycznia 2015. Działająca na międzynarodowym rynku Grupa Geis powiększa swoją sieć w Polsce. Z dniem 5 stycznia br. firma przejęła wszystkie udziały w spółce ET Logistik Sp. z o.o.. Przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w krajowych i międzynarodowych transportach drogowych oraz w logistyce kontraktowej. Strony postanowiły nie ujawniać ceny zakupu.

„W Polsce dostrzegamy nadal duży potencjał do rozwoju”, oświadczyli Hans-Georg Geis i Wolfgang Geis - właściciele firmy. „Dzięki tej transakcji sukcesywnie umacniamy naszą pozycję w Polsce.” Geis należy obecnie do największych firm działających na polskim rynku TSL - posiada własną sieć transportowo-logistyczną i zatrudnia prawie 500 pracowników w 17 lokalizacjach. Poprzez tę transakcję Grupa Geis umacnia swoją obecność w Europie Środkowej i Wschodniej: w Polsce, w Czechach i na Słowacji tworząc tym samym sieć dystrybucyjną firmy.

KONTAKT

Dane kontaktowe.
 
W Polsce Grupa Geis działa aktywnie od 2006 roku – początkowo w branży transportu lotniczego i morskiego. W połowie 2013 roku Grupa umocniła swoją pozycję w naszym kraju kupując spółkę Quehenberger Logistics świadczącą usługi w transporcie drogowym. Na Początku 2014 roku Grupa Geis przejęła także spółkę Logwin Solutions Poland Sp. z o.o. Obie firmy działają obecnie pod nazwą Geis PL Sp. z o.o..

Ponad 43.000 metrów kwadratowych powierzchni logistycznej

W ubiegłym roku firma ET Logistik, zatrudniająca prawie 300 pracowników, wypracowała obrót w wysokości około 25 milionów euro, świadcząc usługi transportu drogowego i logistyki kontraktowej. Firma dysponuje ponad 43.000m2 powierzchni magazynowej i 9.000 m2 przeładunkowej w ośmiu lokalizacjach: Bydgoszczy, Jaworznie, Poznaniu, Pruszczu Gdańskim, Pruszkowie, Rzeszowie, Woli Rakowej k.Łodzi (HUB) oraz we Wrocławiu.

Obszar systemu dystrybucji

Firma ET Logistik zajmuje się transportem drobnicowym, transportem całopojazdowym i częściowym oraz transportem w temperaturze kontrolowanej. Sieć dystrybucji ET Logistik opiera się na ośmiu własnych lokalizacjach oraz jedenastu lokalizacjach podwykonawców.

Kompleksową logistykę kontraktową ET Logistik prowadzi w pięciu swoich lokalizacjach. Firma oferuje swoje usługi logistyczne, do których należą m.in. usługi dodane (VAS) takie jak pakowanie, etykietowanie oraz logistyka zwrotu. Usługi te świadczone są w zakresie zarówno obsługi towarów i ładunków przemysłowym, jak i spożywczych. Wszystkie centra logistyczne dysponują magazynami z temperaturą kontrolowaną, a część z ich posiada także Certyfikat HACCP.

Nazwa bez zmian

W skład nowego Zarządu i Kierownictwa Et Logistik wchodzą Michal Martinovič, Luboš Scheinost, Daniel Knaisl, Thomas Gassmann i Adam Kwiatkowski. Adam Kwiatkowski jest jednocześnie Dyrektorem Zarządzającym i Wiceprezesem w spółce Geis PL. Dotychczasowy udziałowiec ET Logistik, prof. dr Wojciech Paprocki będzie aktywnie doradzał i wspierał nowe kierownictwo Spółki.

„ET Logistik jest dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwem posiadającym międzynarodowe certyfikaty jakościowe i środowiskowe” – mówi Michal Martinovič. „Poszerza ono znacznie naszą istniejącą już sieć w Polsce – i to zarówno w kontekście oferowanych usług, jak i samej obecności w regionie. Na tej podstawie planujemy dalszy rozwój firmy w przyszłości”.

O Grupie Geis

Grupa Geis z siedzibą we frankońskim Bad Neustadt została założona w 1948 roku. Obecnie firma działa na rynku międzynarodowym jako dostawca kompleksowych rozwiązań logistycznych zatrudniając ponad 5.000 pracowników w 112 lokalizacjach centrach dystrybucyjnych i logistycznych w całej Europie,

Geis w Polsce

Grupa Geis jest aktywna na polskim rynku od 2006 roku. Firma zatrudnia obecnie prawie 500 pracowników w 22 lokalizacjach. W skład grupy Geis wchodzą spółki: Geis PL Sp. z o.o., Geistransport PL S. z o.o., Geis Cargo International Poland Sp. z o.o. oraz ET Logistik Sp. z o.o. Grupa Geis świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego transportu palet oraz przesyłek indywidualnych, transportu całopojazdowego i częściowego, transportu morskiego i lotniczego, usług celnych oraz logistyki magazynowania – od składowania towarów do złożonych projektów logistycznych.

ET Logistik Sp. z o.o.

Historia firmy ET Logistik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sięga 1995 roku. Firma działa od samego początku na polskim rynku jako operator logistyczny oraz organizator drogowych przewozów ładunków w segmencie przesyłek drobnicowych oraz w segmencie przesyłek całopojazdowych i chłodniczych. Spółka posiada osiem lokalizacji na terenie kraju, w których zatrudnia prawie 300 pracowników.